Geert Wilders’in zaferi Batı Avrupa’da aşırı sağ açısından yeni bir aşamada olduğumuzu gösteriyor | Vaka Çamur

TGeert Wilders’in Hollanda’da seçim zaferine (güç olmasa da) giden yolculuğundaki dönüm noktasının bugün, muhafazakar parti lideri VVD’nin ortak koalisyon olarak Wilders’in partisine kapıyı açma kararı olduğuna inanılıyor. İşte bu noktada pek çok seçmen VVD’ye olduğu kadar Wilders’a da oy verebileceklerini hissetti.

Batı Avrupa’da giderek daha fazla sağcı lider aynı kararı veriyor Aşırı sağı kendi partilerini iktidarda tutacak bir koalisyona davet etmek. Bu taktiğin VVD’li Dilan Yeşilgöz’e (partisi üçüncü sırada yer aldı) karşı geri tepmesi, Hollanda’nın ötesine uzanan önemli bir ders içeriyor.

Batı Avrupa’da aşırı sağ siyasette yeni bir aşamaya girdik. Aşırı sağ partiler artık siyasetin kenarlarında, (sağcı) siyaset kurumu tarafından görmezden gelinebilecekleri veya kullanılabilecekleri yerde çürüyemiyorlar. Aşırı sağ artık sadece ana akım siyasi akımın bir parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda giderek daha baskın hale geliyor.

Başta göç olmak üzere aşırı sağdan kaynaklanan fikirlerin Avrupa genelinde ana akım haline gelmesiyle, muhafazakar liderlerin aşırı sağ partileri hükümetten dışlamaya devam etmesi neredeyse imkansız hale geldi. Pek çok muhafazakar seçmenin, daha popülist bir yapıya sahip olsalar bile kendilerine çok benzeyen partilerin neden koalisyon kurmaya uygun görülmediğini anlamaması sebepsiz değil. Partilerinin zayıf merkezci koalisyonlar yerine güçlü sağ koalisyonlarla iktidara gelmesini istiyorlar. Hükümetlerin, en çok önemsedikleri konularda (daha sıkı göç kontrolleri, daha fazla kanun ve düzen, daha az Avrupa) kendi görüşlerini paylaşan partilerden oluşmasını istiyorlar.

Bunu geçtiğimiz yıl koalisyon partilerinden ikisinin destekçilerinin çoğunluğunun merkez sol Sosyal Demokratlara karşı aşırı sağ İsveç Demokratlarını tercih ettiği İsveç’te gördük ve yine Yeşilgöz’ün partisinde isyan çıkan Hollanda’da da gördük. Partiye katılmasının nedeni Wilders’in yönetimi altında görev yapacağı sağcı bir hükümete katılma fikrini bir kez daha reddetmesiydi.

Buraya nasıl geldik? Fransa’daki Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Ulusal Cephe (FN) gibi aşırı sağ partiler, 20. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa’da seçimlerde atılım yapmaya başladı. Ancak birçoğu ulusal parlamentolara girse de çoğu hala nispeten küçüktü ve yalnızca tek haneli seçmen desteği alıyordu. 21. yüzyılın başında birçok aşırı sağ parti siyasi atılımını gerçekleştirdi. Bundan sonra, aşırı sağ fikirlerin, Danimarka Sosyal Demokratları gibi bazı merkez sol partiler de dahil olmak üzere diğer partiler tarafından ana akım söyleme dahil edilmesiyle başka bir aşamanın kök salmaya başladığını gördük. Bunu yaparken aşırı sağın kendisi de fiilen ana akım siyasi akımın bir parçası haline geldi.

1990’larda Batı Avrupa’da yalnızca bir ulusal hükümet aşırı sağcı bir partiyi içeriyordu: İtalya’daki ilk Berlusconi hükümetinde Kuzey Birliği. Bu yüzyılda aşırı sağın hükümete katılımı giderek yaygınlaşan bir olgu haline geldi. Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İsviçre’de aşırı sağ partiler ulusal hükümetlere katıldı veya onları destekledi. Birçok ülkede bu partiler o kadar standartlaştırılmış ki, onlarla koalisyon kurmak artık özel bir gerekçe gerektirmiyor.

Önceki yıllarda, Batı Avrupa’daki aşırı sağ partiler, ulusal hükümetlere ya küçük ortaklar ya da dış destek partileri olarak her zaman zayıf bir konumdan katılmışlardır. Çoğunlukla seçmen sayısı az ve siyasi açıdan deneyimsizdiler; siyasi gündemlerini hayata geçirmek yerine öncelikle kendilerini tamamen normalleştirmek için hükümetin katılımını kullanıyorlardı. Bu nedenle, örneğin İsveç Demokratları, Parlamentodaki sandalye sayısı açısından herhangi bir hükümet partisinden sayıca üstün olmalarına rağmen, sağcı bir azınlık hükümetini desteklemeye hazırdır. Sonuç olarak, bu Batı Avrupa koalisyonları liberal demokratik sisteme, Orta ve Doğu Avrupa’daki, özellikle Macaristan ve Polonya’daki aşırı sağ hükümetlerin yaptığı gibi nadiren saldırdı.

Ancak son yıllarda iki önemli şey değişti. Birincisi, özellikle 2010’ların ortasındaki sözde mülteci krizinden bu yana, sağcı partilerin çoğu yalnızca aşırı sağın yerlici söylemini değil aynı zamanda onun politikalarını da benimsedi. Bunun en iyi örneği, Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi grup olan ve Avrupa’nın en büyük sağ partilerinin çoğuna ev sahipliği yapan Avrupa Halk Partisi’dir (EPP). THE 2019 EPP manifestosu Göç konusunu “Yaşam tarzımızı koruyan bir Avrupa” başlığı altında tartışmış, hatta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komiser (ve başkan yardımcısına) da benzer bir unvan vermeye çalışmıştı. ) göçmenlik memurunun. Sağ partiler daha da sağa kaydıkça, çoğu için aşırı sağ “doğal” bir koalisyon ortağı haline geldi.

İkincisi, ana akım partilerin kendi meselelerini ve politika çerçevelerini entegre etmeleri ve kopyalamalarına rağmen değil, aşırı sağ partiler seçimlerde büyümeye devam etti. Aslında bugün, İlk oyu aşırı sağ partiler veriyor Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda ve İsviçre’de aşırı sağcı bir parti İsveç’teki en büyük sağcı partidir. Şimdilik aşırı sağ, Batı Avrupa’da yalnızca tek bir ulusal hükümete liderlik ediyor; Giorgia Meloni’nin, baskın parti olan İtalyan Kardeşler’den oluşan İtalyan koalisyonu; aşırı sağ Lig; Silvio Berlusconi’nin ölümünden bu yana lideri olmayan sağcı popülist Forza İtalya partisi; ve İtalyan merkez sağ vatandaşlık bilgileri büyük ölçüde alakasız. Bir sonraki Hollanda hükümeti de Avusturyalıların yakından takip ettiği aynı yolu izleyebilir.

Elbette üç kırlangıç ​​bile henüz aşırı sağcı bir yaz getirmiyor. İtalya bir istisna olmaya devam ediyor ve Wilders koalisyonunu kurmayı başaramayabilir. Dahası, birçok Batı Avrupa ülkesinde aşırı sağ partiler oldukça marjinal kalıyor (İzlanda ve İrlanda’da olduğu gibi) ya da sağ blokta hakimiyet kurmaktan çok uzak (Portekiz ve İspanya’da olduğu gibi). Ancak giderek artan sayıda ülkede, geleneksel sağcı politikacılar artık aşırı sağla koalisyonlara liderlik etmek şöyle dursun, liderlik edeceklerini bile varsayamıyorlar.

geçmiş bülten promosyonlarını göz ardı edin

Bu nedenle önceliklerini ve ittifak kurma stratejilerini yeniden düşünmeye başlamaları çok önemlidir. Hangi koşullar altında aşırı sağ bir partiye iktidara gelebilirler? Kırmızı çizgileri neler? Ve hepsinden önemlisi, küçük ortak olarak bu kırmızı çizgileri nasıl uygulayacaklar?

Liberal demokrasi hem AB’de hem de üye devletlerde yasal çerçeve olmaya devam etse ve toplumlarında geniş halk desteği almaya devam etse de, artık onun ideolojik hegemonyasını ve siyasi kontrolünü üstlenemeyiz. Günümüz Avrupa’sında çoğulculuk ve azınlık hakları gibi liberal demokratik değerlerin varsayılmak yerine onaylanması gerekiyor. Ve bunların yalnızca giderek baskın hale gelen aşırı sağa karşı değil, aynı zamanda onu büyük ölçüde normalleştiren radikalleşmiş siyasi harekete karşı da savunulması ve güçlendirilmesi gerekiyor.

  • Cas Mudde, Georgia Üniversitesi Kamu ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde Stanley Wade Shelton UGAF Profesörüdür.

  • Bu makalede dile getirilen konular hakkında bir fikriniz var mı? Mektup bölümümüzde yayınlanmak üzere 300 kelimeye kadar bir yanıtı e-posta ile göndermek istiyorsanız, lütfen burayı tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir